Vrijheidslaan 21-2 | 1079 KB Amsterdam | [020] 400 40 81 | info@8-13.nl

Deloitte.

Positieve Prikkels tot Samenwerking

Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen:

sneller, beter en goedkoper

Ontwerp | Art-direction | Lay-out

 

Tekst Studio Platz [Kees de Graaf]