Vrijheidslaan 21-2 | 1079 KB Amsterdam | [020] 400 40 81 | info@8-13.nl

Het grootste offshore windpark van Europa is gebouwd op 85 km van de Nederlandse kust, boven Schiermonnikoog. De 150 turbines leveren genoeg stroom om circa 800.000 Nederlandse huishoudens van duurzame, vernieuwbare elektriciteit te voorzien. Aan 8-13 is gevraagd om de communicatie van dit project te verzorgen en zo mede bij te dragen aan de corporate uitstraling van Gemini (een onderneming die voortkomt uit een consortium van vier marktpartijen). Gestart is met de uitgave van het digitale Living on Wind-magazine, dat via direct-mail naar een internationaal relatienetwerk is verzonden. Om de oplevering van het park te markeren – begin 2017 – werd een gedetailleerd naslagwerk geproduceerd: het grote Gemini-boek. Omdat vanuit binnen- en buitenland een groeiende behoefte bestaat aan kennis over deze relatief nieuwe sector, zijn de essenties van de ontwikkeling en realisatie gedocumenteerd in een website. Deze is eind 2018 online gegaan.

Naar de website van Gemini WindPark

Gemini WindPark

Website Gemini WindPark | Digitale Magazines 'Living on Wind'

Boek 'Living on Wind' [412 pagina's] | Affiches

Ontwerp | Art-direction | Lay-out | Techniek website en digitale magazines

 

Tekst Studio Platz [Kees de Graaf]

Coördinatie Judith Achterberg [Gemini WindPark]

 

De zes digitale magazines

 'Living on Wind'

Sleeve

Cover

Ter gelegenheid van de officiële opening van Gemini WindPark in

Eye | Amsterdam, zijn er 12 affiches ontwikkeld die de  gehele cyclus

van de ontwikkeling van het windpark illustreren.