Vrijheidslaan 21-2 | 1079 KB Amsterdam | [020] 400 40 81 | info@8-13.nl

Woningstichting Haag Wonen

Jaarverslag

Ontwerp | Art-direction | Lay-out

 

Coördinatie Haag Wonen [Ingeborg Koks]

Fotografie Theo Baart

Illustraties 8-13 [Erika Schneider]

Dit is een gedeelte van het complete jaarverslag