Werk 1

Dit was het eerste deel uit een reeks publicaties. Per uitgave richtten we ons

op een specifiek onderdeel van ons werk, samengebracht in een ‘kijk’boekje.

 

Deze uitgave ging over art-direction,

ontwerp en lay-out van uitingen van

[sponsored] magazines.

 

Werk 3

Dit was het derde deel uit een reeks

publicaties. Per uitgave richtten we ons

op een specifiek onderdeel van ons werk, samengebracht in een ‘kijk’boekje.

 

Deze uitgave ging over art-direction,

ontwerpen lay-out van brochures, jaar-

verslagen en boeken voor uiteenlopende opdrachtgevers.

Werk 2

Dit was het tweede deel uit een reeks

publicaties. Per uitgave richtten we ons

op een specifiek onderdeel van ons werk, samengebracht in een ‘kijk’boekje.

 

Deze uitgave ging over art-direction,

ontwerp en lay-out van uitingen voor

bouwbedrijven, projectontwikkelaars,

corporaties en ministeries.

Marjan Peters

Academie Minerva Groningen – de stad van

het noorden. Tijdens de studie meegedaan aan uitwisseling met Cooper Union, New York City – de stad aller steden. Masteropleiding aan SVA en daar veel

geleerd van Milton Glaser. Terug in Nederland een

jaar Dedato ontwerpers, daarna twee jaar freelance ontwerper voor diverse ontwerpbureaus. Op eigen

benen gaan staan met smp ontwerpers [vier jaar],

toen partner bij N.A.P. in hartje Amsterdam [vijf jaar], waarna herstart smp ontwerpers.

Hans van der Kooi

Academie Minerva Groningen. De basis voor het vak

gelegd met een jaar Eli Gross designers in Tel Aviv,

vier jaar Total Design, uitwisseling met Kilkenny Design Workshops in Ierland, twee jaar Beeke en van Bree en

vier jaar partner Samenwerkende Ontwerpers.

Daarna de sprong in het diepe met cg ontwerpers. Daarnaast: docent- en gast-docentschappen en gecommitteerde aan academies in Groningen,

Kampen en Tilburg. Meerdere prijzen en diverse jurylidmaatschappen.

Eigen publicaties cg ontwerpers | smp ontwerpers | 8-13 Grafisch ontwerpers

8-13 | Netwerk

Colofon

Fotografie Corbino

Tekst Studio Platz [Kees de Graaf]

 

8-13 Grafisch ontwerpers

KvK Amsterdam | 34305976

OB-nummer 8188.75.318.B.01