Vrijheidslaan 21-2 | 1079 KB Amsterdam | [020] 400 40 81 | info@8-13.nl

Partager Amsterdam

iov Synchroon ontwikkelaars

Logo en bidbook competitie nieuwbouw Metrostationslocatie Amsterdam Nieuw West

Ontwerp | Art-direction | Lay-out

 

Tekst De Wijde Blik

Illustraties Geusebroek Verheij Architecten