Plan en project

 

Het is een wereld die we door jarenlange ervaring goed

kennen: bouwen, vastgoed, project- en gebiedsontwikkeling.

Voor opdrachtgevers als ontwikkelaars, corporaties en

overheden maken we allerlei producties die met de

gebouwde omgeving te maken hebben. Van het eerste begin

van een project/gebied – bidbooks voor selecties bijvoorbeeld –

tot en met de realisatie en de publiciteit die daarmee

samenhangt. Dit gebeurt zowel in de business-to-business

sfeer als business-to-consumer, via print en nieuwe media.

BRO

Binnenstad op niveau

brochure